V451MБалопреси с променлива камера

  • Висок капацитет, висока производителност, подаваща система с широчина 2,2 m
  • Високопроизводителен ротор: концентричен шнек с диаметър 480mm
  • Спускащ се под с пълна ширина, управляван от кабината
  • Диаметър на балите 1,0–1,65 m
  • Високата цена при препродажба гарантира най-ниската цена на бала

ЗА РАЗНООБРАЗНИ КУЛТУРИ. ЕФЕКТИВНА РАБОТА.

Истинското балиране на различни култури там, където е необходима бързина. Снабдена с разнообразни функции, тя е високостойностна машина, която работи надеждно година след година.