V451GБалопреси с променлива камера

  • Висок капацитет, висока производителност, подаваща система с широчина 2,2 m
  • Високопроизводителен ротор: Концентричен шнек с диаметър 480mm
  • Регулируем диаметър на балата в балираща камера с ширина 1,21 м за максимално тегло на балата
  • Диаметър на балите 1,0–1,65 m

ЗДРАВА И ОПРОСТЕНА КОНСТРУКЦИЯ

Балопресата V451G винаги ще се справя отлично, особено при суха растителна маса, като сено и слама. Надеждна в изпълнението на ежедневни задачи с нисък обем, тази балопреса може да заработи с висок капацитет и производителност, когато е необходимо.