1 results

Балопреси с променлива камера

Балопреси с променлива камера

V451G

Балопреси с променлива камера
 • Висок капацитет, висока производителност, подаваща система с широчина 2,2 m
 • Високопроизводителен ротор: Концентричен шнек с диаметър 480mm
 • Регулируем диаметър на балата в балираща камера с ширина 1,21 м за максимално тегло на балата
 • Диаметър на балите 1,0–1,65 m

V451M

Балопреси с променлива камера
 • Висок капацитет, висока производителност, подаваща система с широчина 2,2 m
 • Високопроизводителен ротор: концентричен шнек с диаметър 480mm
 • Спускащ се под с пълна ширина, управляван от кабината
 • Диаметър на балите 1,0–1,65 m
 • Високата цена при препродажба гарантира най-ниската цена на бала

V451R

Балопреси с променлива камера
 • Висок капацитет, висока производителност, подаваща система с широчина 2,2 m
 • Високопроизводителен ротор: концентричен шнек с диаметър 480 mm
 • Регулируем диаметър на балата в балиращата камера с ширина 1,21 м за максимално тегло на балата
 • Спускащ се под с пълна ширина, управляван от кабината.
 • Високата цена при препродажба гарантира най-ниската цена на бала

V461M

Балопреси с променлива камера
 • Висок капацитет, висока производителност, подаваща система с широчина 2,2 m
 • Високопроизводителен ротор: Концентричен шнек с диаметър 480mm
 • Спускащ се под с пълна ширина, управляван от кабината
 • Диаметър на балите 1,0–1,85 m
 • високата цена при препродажба гарантира най-ниската цена на бала

V461R

Балопреси с променлива камера
 • Висок капацитет, висока производителност, подаваща система с широчина 2,2 m
 • Високопроизводителен ротор: концентричен шнек с диаметър 480mm
 • Регулируем диаметър на балата в балираща камера с ширина 1,21 м за максимално тегло на балата
 • Спускащ се под с пълна ширина, управляван от кабината
 • Високата цена при препродажба гарантира най-ниската цена на бала

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.