Растителна защита и торене

Анализ и подготовка

Използването на данни за картиране на добива от John Deere Operations ™ Center в комбинация с други данни, ако има такива (проби за хранителни вещества в почвата, сателитна биомаса и др.), улеснява създаването на карти с предписания. Те могат да се използват във вашата пръскачка, разпръсквач на минерални торове или цистерна за течен тор, ако цистерната е оборудвана с HarvestLab. Можете да направите това сами или да работите с вашия агроном или специалист по прецизно земеделие при вашия местен дилър. За механични плевели при редови култури трябва да се уверите, че имате правилните навигационни линии за вашето прикачно приспособление. Това се постига най-добре с помощта на приложението AutoPath, тъй като то осигурява верни данни за местоположението на точните линии на сеитба на редовата култура, за да се избегнат всякакви потенциални повреди.


john-deere-sprayer-specialist-with-customer

Изпълнение в полето

След като картите с предписания са готови, можете да създадете работен план за отделните полета с навигационни линии за вашата пръскачка, разпръсквач или оборудвана с HarvestLab цистерна за течен тор. Данните за задачата могат да бъдат изпратени директно към пръскачката или цистерната. Ако използвате прикачна пръскачка или спредер, те ще бъдат изпратени към трактора. Благодарение на съвместимостта с ISOBUS настройките на прикачната пръскачка или разпръсквач ще се появят на дисплея на трактора веднага щом бъдат прикачени. Когато тракторът влезе в полето, задачата ще се появи автоматично на дисплея. Единственото, което водачът трябва да направи, е да потвърди задачата и веднага да започне работа.

За механично плевене е най-добре да се използва прикачно приспособление, оборудвано с автоматично водене на прикачното приспособление, защото то ще следва точно засятите редове, записани от сеялката.

Технологията ми помага да намаля вредното въздействие от пръскането.

danish-farm-manager
Mathias Truel
Mørup Agro, Business Manager


Решения за прецизно земеделие

Открийте различните решения и щракнете върху дадена технология, за да разберете как може да ви помогне.

Истории на клиентите

Контролиране на прецизното пръскане

Контрол на секциите

Даниел Су в югозападната част на Франция използва John Deere Operations Center™ и свързаността му с повече от 200 софтуерни продукта от външни доставчици за адаптирано управление на плевелите.

Целевата обработка със суспензия увеличава добива на пшеница

Целевата обработка със суспензия увеличава добива на пшеница

Целевото прилагане на азотни торове при пшеница с помощта на инфрачервената технология в близкия спектър (NIRS) може да увеличи добива с до 5%. Холген Хюфелма обяснява настройката и възможностите, предлагани от технологията NIRS.