6120MТрактор

  • 133 кс (98 kW) макс мощност (ECE-R120) + 12 кс (9 kW) IPM
  • 4,5 l двигател с 4 цилиндъра
  • 5,7 t и 2 400 m колесна база

Серия 6M: Очаквайте повече

Компактност, пъргавина
Косене, разстилане, балиране и хранене – ежедневните задачи в животновъдството се изпълняват скоростно от тези машини. Късото междуосие ги прави идеални за работа с челен товарач.