6090MТрактор

  • 100 кс (73 kW) номинална мощност (ECE-R120)
  • 114 кс (84 kW) номинална мощност (ECE-R120) с ИУМ
  • 4,5 l двигател с 4 цилиндъра
  • 5,7 t и 2 400 m колесна база

Серия 6M: Очаквайте повече

Компактност, пъргавина
Косене, разстилане, балиране и хранене – ежедневните задачи в животновъдството се изпълняват скоростно от тези машини. Късото междуосие ги прави идеални за работа с челен товарач.