• c451r

C451RФолиращи балопреси с променлива камера

  • Двоен или единичен мост
  • Отлична за всички видове култури
  • Произвежда около 80 перфектни бали на час

МОЩНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Трябва да прибирате по няколко хиляди бали годишно или имате къси времеви прозорци за прибиране на реколтата? Балопресите с променлива камера C451R и C461R са вашите мощни работни машини.

C451R и C461R добавят към тях система за високопроизводително опаковане. Те се отличават с най-бързото разтоварване и високоскоростно опаковане. В комбинация с подаващата система с голяма производителност и нашата усъвършенствана технология на балиращата камера, те ще повишат капацитета ви за балиране отвъд днешните ограничения, независимо дали балирате силаж, сено или слама.