• Фиксирана камера F440 Block

F450EБалопреса с фиксирана камера

  • Идеална за малки до средни обеми
  • Отлично съотношение качество - цена
  • Идеална за балиране на сухи култури

Балопресите F440E и F450E задават еталона за лесни за експлоатация, надеждни машини с ниска стойност на експлоатация. Те идеално подхождат за малки селски стопанства, които събират свой собствен фураж или изпълняват по-едромащабни операции, които налагат използването на допълнителна балопреса, за да отговорят на по-големите им потребности.

Има избор за овързване със сезал или фолио, както и два различни размера за балите: 1,20 m (F440E) и 1,50 m (F450E). Стандартният модел е оборудван с подбирач 1,50 m, но се предлага също и подбирач 1,90 m за по-широки откоси.