1 results

Трактори с дълга рама

Трактори с дълга рама

7R Series

7210 R

Трактор
 • 210 к.с. (155 kW) номинална мощност (97/68EC) + 30 к.с. (22 kW) IPM
 • 6,8 l двигател с 6 цилиндъра
 • 10,7 t и 2,925 m колесна база
 • Кабина CommandView III с 7” или 10” сензорен дисплей и опционален джойстик за хидравликата и решения за свързаност

7230R

Трактор
 • 230 к.с. (169 kW) номинална мощност (97/68EC) + 30 к.с. (22 kW) IPM
 • 6,8 l двигател с 6 цилиндъра
 • 10,7 t и 2,925 m колесна база
 • Кабина CommandView III с 7” или 10” сензорен дисплей и опционален джойстик за хидравликата и решения за свързаност

7250R

Трактор
 • 250 к.с. (184 kW) номинална мощност (97/68EC) + 30 к.с. (22 kW) IPM
 • 6,8 l двигател с 6 цилиндъра
 • 10,9 t и 2,925 m колесна база
 • Кабина CommandView III с 7” или 10” сензорен дисплей и опционален джойстик за хидравликата и решения за свързаност

7270R

Трактор
 • 270 к.с. (199 kW) номинална мощност (97/68EC) + 30 к.с. (22 kW) IPM
 • 6,8 l двигател с 6 цилиндъра
 • 10,9 t и 2,925 m колесна база
 • Кабина CommandView III с 7” или 10” сензорен дисплей и опционален джойстик за хидравликата и решения за свързаност

7290R

Трактор
 • 290 к.с. (213 kW) номинална мощност (97/68EC) + 30 к.с. (22 kW) IPM
 • 9,0 l двигател с 6 цилиндъра
 • 11,1 t и 2,925 m колесна база
 • Кабина CommandView III с 7” или 10” сензорен дисплей и опционален джойстик за хидравликата и решения за свързаност

7310R

Трактор
 • 310 к.с. (228 kW) номинална мощност (97/68EC) + 30 к.с. (22 kW) IPM
 • 9,0 l двигател с 6 цилиндъра
 • 11,1 t и 2,925 m колесна база
 • Кабина CommandView III с 7” или 10” сензорен дисплей и опционален джойстик за хидравликата и решения за свързаност

8R/8RT Series

8245R

Трактор
 • 245 к.с. (180 kW) номинална мощност (97/68/EC) + 35 к.с. (26 kW) IPM
 • 9,0 l двигател с 6 цилиндъра
 • 13,0 t и 3,050 m колесна база
 • Кабина CommandView III с 7” или 10” сензорен дисплей и опционален джойстик за хидравликата и решения за свързаност

8270R

Трактор
 • 270 к.с. (199 kW) номинална мощност (97/68/EC) + 35 к.с. (26 kW) IPM
 • 9,0 l двигател с 6 цилиндъра
 • 13,0 t и 3,050 m колесна база
 • Кабина CommandView III с 7” или 10” сензорен дисплей и опционален джойстик за хидравликата и решения за свързаност

8295R

Трактор
 • 295 к.с. (217 kW) номинална мощност (97/68/EC) + 35 к.с. (26 kW) IPM
 • 9,0 l двигател с 6 цилиндъра
 • 13,0 t и 3,050 m колесна база
 • Кабина CommandView III с 7” или 10” сензорен дисплей и опционален джойстик за хидравликата и решения за свързаност

8320R

Трактор
 • 320 к.с. (235 kW) номинална мощност (97/68/EC) + 35 к.с. (26 kW) IPM
 • 9,0 l двигател с 6 цилиндъра
 • 13,0 t и 3,050 m колесна база
 • Кабина CommandView III с 7” или 10” сензорен дисплей и опционален джойстик за хидравликата и решения за свързаност

8320RT

Трактор
 • 320 к.с. (235 kW) номинална мощност (97/68/EC) + 35 к.с. (26 kW) IPM
 • 9,0 l двигател с 6 цилиндъра
 • 16,2 t и 2,515 m колесна база
 • Пневматичното окачване AirCushion изолира шасито от вибрации при неравен терен за плавност на движението.

8345R

Трактор
 • 345 к.с. (254 kW) номинална мощност (97/68/EC) + 35 к.с. (26 kW) IPM
 • 9,0 l двигател с 6 цилиндъра
 • 13,0 t и 3,050 m колесна база
 • Кабина CommandView III с 7” или 10” сензорен дисплей и опционален джойстик за хидравликата и решения за свързаност

8345RT

Трактор
 • 345 к.с. (254 kW) номинална мощност (97/68/EC) + 35 к.с. (26 kW) IPM
 • 9,0 l двигател с 6 цилиндъра
 • 16,2 t и 2,515 m колесна база
 • Пневматичното окачване AirCushion изолира шасито от вибрации при неравен терен за плавност на движението.

8370R

Трактор
 • 370 к.с. (272 kW) номинална мощност (97/68/EC) + 35 к.с. (26 kW) IPM
 • 9,0 l двигател с 6 цилиндъра
 • 13,0 t и 3,050 m колесна база
 • Кабина CommandView III с 7” или 10” сензорен дисплей и опционален джойстик за хидравликата и решения за свързаност

8370RT

Трактор
 • 370 к.с. (272 kW) номинална мощност (97/68/EC) + 35 к.с. (26 kW) IPM
 • 9,0 l двигател с 6 цилиндъра
 • 16,2 t и 2,515 m колесна база
 • Пневматичното окачване AirCushion изолира шасито от вибрации при неравен терен за плавност на движението.

8400R

Трактор
 • 400 к.с. (294 kW) номинална мощност (97/68/EC) + 35 к.с. (26 kW) IPM
 • 9,0 l двигател с 6 цилиндъра
 • 13,0 t и 3,050 m колесна база
 • Кабина CommandView III с 7” или 10” сензорен дисплей и опционален джойстик за хидравликата и решения за свързаност

9R Series

9420R

Трактор
 • 420 к.с. (309 kW) номинална мощност (97/68/ЕО)
 • 13,5 l двигател с 6 цилиндъра
 • 18,8 t и 3,807 m колесна база
 • Кабина CommandView III със 7” или 10” сензорен дисплей, системи за окачване ActiveSeat и HydraCushion

9470R

Трактор
 • 470 к.с. (346 kW) номинална мощност (97/68/ЕО)
 • 13,5 l двигател с 6 цилиндъра
 • 19,2 t и 3,807 m колесна база
 • Кабина CommandView III със 7” или 10” сензорен дисплей, системи за окачване ActiveSeat и HydraCushion

9470RT

Трактор
 • 470 к.с. (346 kW) номинална мощност (97/68/ЕО)
 • 13,5 l двигател с 6 цилиндъра
 • 20,3 t и 2,956 m колесна база
 • Кабина CommandView III със 7” или 10” сензорен дисплей и система за окачване AirCushion

9470RX

Трактор
 • 470 к.с. (346 kW) номинална мощност (97/68/ЕО)
 • 13,5 l двигател с 6 цилиндъра
 • 24,5 t и 4,154 m колесна база
 • Кабина CommandView III със 7” или 10” сензорен дисплей и система за окачване на кабината с четири колони

9520R

Трактор
 • 520 к.с. (382 kW) номинална мощност (97/68/ЕО)
 • 13,5 l двигател с 6 цилиндъра
 • 19,7 t и 3,912 m колесна база
 • Кабина CommandView III със 7” или 10” сензорен дисплей, системи за окачване ActiveSeat и HydraCushion

9520RT

Трактор
 • 520 к.с. (382 kW) номинална мощност (97/68/ЕО)
 • 13,5 l двигател с 6 цилиндъра
 • 20,3 t и 2,956 m колесна база
 • Кабина CommandView III със 7” или 10” сензорен дисплей и система за окачване AirCushion

9520RX

Трактор
 • 520 к.с. (382 kW) номинална мощност (97/68/ЕО)
 • 13,5 l двигател с 6 цилиндъра
 • 24,5 t и 4,154 m колесна база
 • Кабина CommandView III със 7” или 10” сензорен дисплей и система за окачване на кабината с четири колони

9570R

Трактор
 • 570 к.с. (419 kW) номинална мощност (97/68/ЕО)
 • 15,0 l двигател с 6 цилиндъра
 • 19,7 t и 3,912 m колесна база
 • Кабина CommandView III със 7” или 10” сензорен дисплей, системи за окачване ActiveSeat и HydraCushion

9570RT

Трактор
 • 570 к.с. (419 kW) номинална мощност (97/68/ЕО)
 • 15,0 l двигател с 6 цилиндъра
 • 20,3 t и 2,956 m колесна база
 • Кабина CommandView III със 7” или 10” сензорен дисплей и система за окачване AirCushion

9570RX

Трактор
 • 570 к.с. (419 kW) номинална мощност (97/68/ЕО)
 • 15,0 l двигател с 6 цилиндъра
 • 24,9 t и 4,154 m колесна база
 • Кабина CommandView III със 7” или 10” сензорен дисплей и система за окачване на кабината с четири колони

9620R

Трактор
 • 620 к.с. (456 kW) номинална мощност (97/68/ЕО)
 • 15,0 l двигател с 6 цилиндъра
 • 19,7 t и 3,912 m колесна база
 • Кабина CommandView III със 7” или 10” сензорен дисплей, системи за окачване ActiveSeat и HydraCushion

9620RX

Трактор
 • 620 к.с. (456 kW) номинална мощност (97/68/ЕО)
 • 15,0 l двигател с 6 цилиндъра
 • 24,9 t и 4,154 m колесна база
 • Кабина CommandView III със 7” или 10” сензорен дисплей и система за окачване на кабината с четири колони

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.