Правна информация


По-нататъшна употреба на уеб сайта на John Deere GmbH & Co. Дружеството KG, John Deere Sales, 
John-Deere-Str. 8, 76646 Bruchsal, регистрирано в търговския регистър на районен съд Mannheim HRA 704371 (наричано по-нататък „John Deere“) при следните условия.


1. Авторско право

Този продукт, включително всичките му части, тоест, освен друго, компютърна програма, изображения, база данни и цялата информация, е защитен с авторско право. Всяко използване извън на условията на авторското право е забранено без съгласието на John Deere и може да бъде преследвано от закона. Това се отнася особено за възпроизвеждане, преводи, микрофилмирането и обработка на електронните системи.

Използването на изображенията е позволено само за лична употреба.


2. Търговски марки и свързани права

John Deere е независимо немско национално дружество, собственик на различни регистрирани търговски марки и дизайни в Германия и други държави. Потребителят не получава лицензи или други права на употреба. Използване на търговските марки на Deere & Company без съгласието на дружеството е забранено.


3. Цветовете и емблема и име на дружеството

Цветовата схема John Deere Green и John Deere Yellow, емблемата със скачащия елен и името John Deere са регистрирани търговски марки на Deere & Company.


4. Отговорност

Всички снимки, текстове, цени или други представяния, показани в този продукт, са необвързваща информация. Подлежи на промяна. John Deere не поема отговорност за грешки.
John Deere изключва отговорност за щети, които може да възникнат от използването на този уеб сайт. Отговорността за намерение и груба небрежност остават незасегнати.
Този уеб сайт съдържа хипер връзки или дълбоки връзки към уеб сайтове на трети страни. Тези връзки ще ви позволят да излезете от уеб сайта на John Deere. John Deere няма контрол над това съдържание на трети страни и не поема отговорност за съдържанието, което се намира в тези връзки.
Възможно е също да се интегрираме с трети страни, които ще взаимодействат с Вас при условията им на обслужване. Една такава трета страна е YouTube и използвайки Сайтовете или Услугите, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с Общите условия на YouTube, намиращи се на Тук.

Last Updated: August 9, 2017