TimberCare - спокойствие и увереност на цената на чаша кафе

Обслужване на машини за горското стопанство

Пилотите на състезателни коли не се занимават с обслужване на своите свръх-тунинговани автомобили. Тяхната работа е да ги управляват и да печелят състезания. Същото е и с машините за горското стопанство: задачата на оператора е да управлява машината и да реже и събира или извозва дървесните трупи – това е основната му работа. Обслужването на машините е част от нашата основна работа.

Със споразумението за обслужване TimberCare от John Deere Forestry можете да оставите обслужването в ръцете на нашите опитни екипи. Обслужването е нещо повече от това техникът да изпълни конкретна дейност по машината; това е цялостната организация на John Deere, която подсигурява подкрепа за вас и вашата машина, за да бъде винаги тя в максимално изправна и продуктивна форма. 

Съгласно споразумението за обслужване TimberCare, вашата машина се обслужва съобразно фабрично планираната програма за обслужване, при което всички най-нови актуализации и кампании се изпълняват автоматично. Планираното техническо обслужване се извършва от техник, обучен за обслужване на вашата машина с правилните инструменти и най-новите технически решения, специално за вашата машина. TimberCare се развира и оптимизира непрекъснато, за да гарантира най-доброто обслужване на вашата машина, винаги. Всяко споразумение за обслужване TimberCare включва периодичните Експертни проверки, извършвани от опитни техници, които са обучени и одобрени от John Deere и разполагат с най-новите технически решения и познания за вашата машина. Докладът от инспекцията включва информация и за другите необходими задачи за профилактичното обслужване. 

Споразумението за обслужване TimberCare положително е ползотворно, когато вие самите работите с машината, но и е ценно, когато е време за покупка на нова машина. Машина с документирана хронология на обслужването и поддръжката е с много по-конкурентна стойност при препродажба. Споразумението за обслужване TimberCare ви носи по-добра продуктивност, по-ниски ежедневни експлоатационни разходи и предсказуеми разходи за поддръжка. 

Цената на споразумението за обслужване TimberCare обикновено се изчислява на отработен час. Стойността на споразумението за обслужване TimberCare за отработен час в типичния случай е около 3% от експлоатационните разходи на машината – приблизително, на цената на чаша кафе.