60 000 тона по-малко емисии въглероден диоксид

Клони и чертежи на автомобили

John Deere предлага телематична система за дърводобивни машини от 2013 г. Към момента има над 10 000 свързани машини в около 2500 различни клиентски организации. Тъй като данните се събират от няколко години, е възможно да се сравнят няколко модела серии с по-стари. 

Данните показват, че средно колесните харвестъри от серия G потребяват 16% по-малко гориво на кубичен метър от серия E. Това означава 60 000 тона по-малко емисии въглероден диоксид само за 2021 г. 

Въздействието в еквивалентно на смяната на 35 000 автомобила с двигатели с вътрешно горене с електрически автомобили.

Разликата между серия Е и серия G зависи от класа на размер и варира според пазарната област. Очевидно подобрението е доведено от редица фактори – от техническия напредък до софтуерните функции и по-дългото време за безотказна работа, което води до подобрено качество на машината. Уменията на оператора също в голяма степен засягат производителността. Комбинирани, всички тези фактори водят до значително намаляване на въглеродните емисии, доказани от действително събраните данни от хиляди машини.

Raed цялата статия (на английски език)