26 400 - ЕТО С ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ СТВОЛА НА ГОДИНА МОЖЕТЕ ДА ОБРАБОТВАТЕ С IBC.*

Сечта на дървета с малък диаметър често е предизвикателство за оператора, тъй като обикновено е свързана с придвижване на главата на харвестъра до дървото по-често отколкото при възстановителна сеч.  С IBC, управлението на стрелата е прецизно, бързо и лесно, защото операторът може да се концентрира върху захващащото устройство, а не върху движенията на съединенията на стрелата. Сензорите в системата за интелигентен контрол отчитат позицията на главата на харвестъра и алгоритмите регулират траекториите на стрелата, регулирайки автоматично движението към дървото и товара в захващащото устройство.

IBC не само подобрява работния капацитет на оператора, но също така се наблюдава ясно изразено подобрение в продуктивността. “Със системата IBC мога да обработвам средно с 10-15 ствола повече на час, отколкото без нея,” изчислява Яне Юнонен от дърводобивната компания Lamerit Oy във Финландия. 

*Изчислението се базира на 15 ствола повече на час, 8 часа на ден, средно 220 работни дни на година.

Статия от списанието ITF