"Харесва ми!"

Hans Gummerus

Изскача съобщение на телефона на подизпълнителя за машини Hans Gummerus. Vesa Siltanen от John Deere Forestry иска да знае какво мисли Gummerus относно разработваните нови функции за приложението TimberMatic Maps. Gummerus гледа с интерес видео клипа, причачен от Siltanen, и въвежда своя отговор: “Харесва ми!”

Добавена функция на приложението TimberMatic Maps е възможността за използване на инструмент, подобен на четка за боядисване, за обозначаване на трупите, натоварени от специфична област или на пътя на сечта до транспортьора. При желание инструментът за боядисване може да бъде включен по време на записване на маршрут, така че приложението автоматично да маркира всички трупи, които се товарят.

Също така, маркировката на сортовете дървесина беше актуализирана, за да стане възможно да се маркират различните сортове с различни цветове. Актуализацията улеснява проследяването на работата, особено в смесена гора и на площадки, от където се добиват няколко различни вида дървесина от един дървесен сорт.

Постоянно се въвеждат нови функции в приложението. Една такава функция, която се въвежда през есента, е автоматично докладване, което позволява на подизпълнителя за машини да получава от TimberManager данните за смяната или специфични за машините данни директно на своя имейл адрес ежеседмично или ежемесечно.

По време на размяната на съобщения, Gummerus проверява ситуацията на работния обект от своя телефон.
“Колкото повече машинни вериги има подизпълнителят, толкова по-голяма е ползата от TimberManager. Стана ми навик да проверявам ситуацията на работния обект за още един последен път преди да легна да спя.”