Инструменти за фини тревни площи

Комплект инструменти за игрища за голф

A. Пълен комплект

John Deere предлага гама от специализирани инструменти, които да ви помогнат при управлението на фини тревни площи. Пълният комплект инструменти могат да бъдат поръчани в удобен куфар.

Комплект инструменти за игрища за голф, 8 бр.

Това са инструментите, които са включени в комплекта за голф игрища, като всеки от тях може да се поръча и поотделно, като използвате показаните каталожни номера:

 • Измервателен инструмент, 2 бр.: Призматичният измервател показва точната височина на тревата на зелени площи. Отделен инструмент за измерване на височина на рязане по fairways, неравни или полу-неравни участъци.
 • Groomer Gage (метричен вариант): Здрав и прецизен инструмент за точно задаване на желаната дълбочина на почистване на греблото или вертикутиращите механизми.
 • Accu-Gage (метричен вариант): Здрав и прецизен измервателен инструмент за внасяне на високо-прецизни корекции на височината на рязане на косачките за зелени площи.
 • Проверка на вала: Инструмент за проверка на задния вал за косачки за зелени площи или за други косачки.
 • Измервател на зелена скорост: Измерване на зелена скорост с помощта на метода за измерване на скоростта на движение на стандартизирана топка за голф (по спецификация на Американската голф асоциация)
 • Sample Pro: Инструментът Sample Pro изважда напречен разрез на почва от дълбочина 6”, дебелина 2 ½ “ за проверка.
 • Куфар (празен): Това е само куфарът, без инструментите.
Accu-Gage аналогов вариант

Б. Accu-Gage

Accu-Gage аналогов вариант

Accu-Gage е прецизен измервателен инструмент за внасяне на високо-прецизни корекции на височината на рязане на косачките за зелени площи или други прецизни косачки. С вграден циферблат или цифров индикатор с уникален щифт за регулиране, този инструмент може да прави високо-точни измервания на режещото острие на контраножа (до 0,01 mm), като така на практика премахва операторските грешки при настройката на регулиращия щифт и на косачката.

Аналоговата версия на Accu-Gage може да бъде нулирана като се завърти циферблата – осигурени са подробни инструкции как да направите това.

Accu-Gage цифров вариант

Accu-Gage цифров вариант

При цифровия вариант на Accu-Gage може да превключвате между имперски и метрични единици, като използвате бутон на лицевата страна на измервателя. Освен това има един бутон за нулиране на измервателя и един за вкл./изкл. Както е илюстрирано на снимката вляво, инструментът се задържа към контраножа с помощта на магнит, което е дори още по-удобро за въвеждане на корекции. Въпреки това, не препоръчваме да разчитате на магнита в тези случаи – много по-добре е да обърнете механизма с долната част нагоре, върху поставка! Животът на батерията е около 12 месеца, в зависимост от честотата на употреба. Включена е резервна батерия (тип CR2032).

Accu-Gage е опакован в здрав, заключващ се куфар за транспортиране.

Accu-Gage-Как работи

Как работи

След като поставите базовата плоча върху двата вала на вашата косачка, просто натиснете индикаторния щифт на измервателя и закрепете бутона върху контраножа. След това на дисплея можете да отчетете измереното показание за точната височина на рязане.

Характеристики на Accu-Gage

 • Можете да правите корекции, докато измервателят е на косачката. Просто следете показанието, докато завъртате регулиращия бутон.
 • Измерванията се правят при предния край на контраножа, независимо от степента му на износване.
 • Премахва "усещане" за неточност при метода със старомодните регулиращи пръти.
 • Можете да измерите дефекти на предния и задния вал, както и дефекти на контраножа.
 • Пасва за всички модели косачки за зелени площи, както самоходни, така и бутащи се.
 • Работи еднакво добре при гладки и валове с жлебове.
 • Точност на показанието до 0,01 mm.
Groomer-Gage

в. Groomer-Gage

Groomer-Gage е прецизен измервателен инструмент за точно задаване на желаната дълбочина на почистване на греблото.

Допълнително, Groomer-Gage защитава задвижващия тракт на вашите гребла за почистване от претоварване, причинено поради задаване на прекалено голяма дълбочина на греблата. Дисковете за вертикутиране не са произведени със същата висока степен на толеранс както режещия барабан и по краищата на дисковете може да има значително по-високи участъци. В този случай, подобни по-високи участъци предполагат по-голяма дълбочина на вертикутиране. Ако при настройката им, това не е позволено, задвижващият тракт ще се претовари по време на работа – а това съществено ще намали експлоатационния живот на задвижващия тракт. Groomer-Gage е опакован в здрав, заключващ се куфар за транспортиране.

Как работи

 • Дълбочината на вертикутиране се задава като се постави планката на Groomer-Gage върху предния и задния вал и се завъртят вертикутиращите ножове перпендикулярно на планката.
 • След това се избутва указателния щифт докато указателният блок докосне остриетата. След това на измервателя може да видите точното показание от измерването.
 • За да проверите за високи участъци, трябва вече да завъртите греблото на ръка, при което Groomer-Gage се плъзга по цялата му дължина.
 • За да избегнете претоварване на задвижващия тракт, трябва да настроите желаната дълбочина на вертикутиране с помощта на висок участък.
Специални луфтомери

г. Специални луфтомери

Луфтомерите се използват за точно задаване на разстоянието между режещия барабан и контраножа при мотовилкови косачки. Тази настройка е изключително важна, за да се гарантира добро качество на отреза. Също тока, ако тези две части са настроени с прекалено минимално разстояние, те ще се докосват, което ще причини бързо износване на контраножа и режещия цилиндър и претоварване на задвижващата система. Тези специални луфтомери могат да ви помогнат да предотвратите нараняване на оператора. Луфтомерните пластини са с дължина 30cm, така че да държите далеч ръце и пръсти от режещите повърхности. Освен това дължината им способства за по-лесен достъп до труднодостъпни места. Предлагат се две дебелини на лефтомерните пластини – 0,001” и 0,002” – което помага на операторите да регулират режещите барабани на John Deere както е препоръчано в ръководството за експлоатация.

 • 0,001” (една хилядна) луфтомерна пластина. Използва се за настройка на разстоянието между барабана и контраножа при косачки за зелени площи и модули от типа 22M.
 • 0,002” (две хилядни) луфтомерна пластина. Използва се за настройка на разстоянието между барабана и контраножа при John Deere ESP барабани.

Д. Измерване на височината на тревата

Този комплект съдържа два инструмента, които помагат на професионалните гринкийпъри да измерват точно височината на тревата. Подробности за инструментите и за начините за използването им са предоставени по-долу.

Turf Check I

Е. TurfChek

TurfChek Ι

TurfChek Ι включва призма за наблюдение на височината на тревата върху равна повърхност, като например, зелената площ. Можете да измерите реалната височина на рязане на различните косачки (и на различните косачни модули, част от тройни косачки). Чрез измерване на височината на тревата и определяне на темпа на растеж могат да се наблюдават резултатите от приложения на хранителни вещества, промени в температурата и валежите. Уредът се използва основно за оценяване на режещата производителност на косачка на зелени площи, за да се открие разликата между зададената еталонно височина и реалната височина на рязане. Благодарение на увеличителната си способност, призмата може да се използва и за порверка на качеството на отреза, например, дали косачката изтръгва тревата, вместо да я реже.

Как работи

 • Инструментът се поставя върху избран участък с окосена трева. След това, като използвате метричната скала, можете да отчетете дължината на тревата.
 • Ако поставите уреда TurfChek I на границата на припокриване между два работни хода или между два работни модула, можете да проверите дали височината на отреза е еднаква.
 • А сега завъртете TurfChek I на 90° и можете да потърсите наличие на “коловози” поради ниската честота на рязане.
 • TurfChek I е най-ефективен на зелени площи, но въпреки това може да се използва и при ниско подрязани окрайчващи ивици, площадки и fairways.
TurfChek II

TurfChek II

TurfChek ΙΙ осигурява бърз и лесен начин за измерване на дължината и еднаквостта на рязане при по-дълги затревени участъци.

Как работи

Инструментът има два издължени зъба и четири еднакво дълги зъба откъм работната си страна. Забийте двата издължени зъба в земята докато четирите равни зъба докоснат повърността на почвата. Срязаният край на четирите зъба формира базовата линия на измервателната скала. Те се допират до най-ниското ниво на остатъците от предишно косене. Скалата се показва в метрични и имперски единици. Това е прост инструмент, който може да ви помогне да поддържате еднаква височина на отреза, ежедневно.