В резултат от проучванията, проведени от Гьотингенския университет, ние сме толкова уверени в качеството на зърното, добито от машините S700, че ви гарантираме под 1% начупени зърна в бункера за зърно. В противен случай ще ви платим разликата за 50% от зърното**. което изпада като загуби на полето*.

Grain
 

начупени зърна = Невидими загуби

начупените зърна могат да повлияят на бизнеса ви по много начини:

  1. Санкции или удръжки от цената на продаденото зърно
  2. Ниска кълняемост на семена
  3. Загуби на полето

Първите две не оказват влияние върху печалбата на всяко стопанствоно последното засяга всички стопанства. И го прави невидимо. Немски учени** установиха, че до 50% от общото количество начупени зърна в комбайна се озовават в бункера за зърно, а останалите изпадат на полето. Например на 500 хектара пшеница с добив от 8 т/хектар и цена от 160 евро/хектар това може да доведе до загуби от 12 800 евро! Тъй като начупените зърна не покълват, тези загуби няма да оставят “зелени ивици” в полето, така че никога няма да разберете за тях, дори ако проверите полето си през следващата година.

S700 Series rotor

Технологията с един ротор на серия S ви осигурява отлично предимство пред другите по-традиционни и хибридни системи.

Материалът преминава през зоните за овършаване многократно за разлика от тангенциалните овършаващи системи. Зърното се отделя от класа чрез триене, а този процес е изключително нежен към зърното, което е причина за ниския процент увредени зърна.

Спрете да изхвърляте хиляди евро на полето в начупени зърна!

Grain Quality

Системата ICA2 автоматично контролира нивото на начупените зърна и прецизно поддържа загубите на зърно в предварително зададени граници, така че да запазвате високо нивото на печалбата. Тя използва две видеокамери в сравнение с подобни системи, които използват само една видеокамера. Така се постига по-високо ниво на точност. Ето защо ние можем да гарантираме качеството на зърното и под 1% начупени зърна.

clean grain elevator camera

Високоскоростната видеокамера в елеватора за чисто зърно проверява за примеси и начупени зърна.

Високоскоростната видеокамера в елеватора за недоовършан материал проверява количеството на свободните зърна и материала, различен от зърно (MOG).

Чрез главния екран на ICA2 можете да контролирате всички функции за автоматизация: задавайте желаните целеви параметри на реколтата, наблюдавайте картина от различните видеокамери в реално време и чрез бутоните за хронология проверявайте как комбайнът се е самонастройвал по време на жътвата.

Този екран показва картина в реално време от видеокамерата в елеватора за зърно. Начупените зърна са маркирани в оранжево. Примесите - в жълто или зелено. Това далеч превъзхожда традиционните проверки чрез наблюдение с просто око през стъклено прозорче.

* * Feiffer Consult, Harvest Poll, 2005 www.‌feiffer-consult.‌de