your-tractor-knows
your-tractor-knows
your-tractor-knows

Вашият трактор знае

Направете проверката за свързаност

Научете повече за статуса на свързаност на вашите машини.

Започнете сега!
your-tractor-knows

Изберете вашите модели

Трактор

Серия 5

Серия 6

Серия 7

Серия 8

Серия 9

Комбайн

Серия W

Серия T

Серия S

Самоходен силажокомбайн

Самоходна пръскачка

MY = Модел година

Проверката за свързаност е извършена!

5000M  MY 2012 

Възползвайте се от високоскоростен обмен на данни. Инсталирайте най-новия JDLink™ Terminal MTG 4G.

Вашият текущ JDLink™ абонамент открива местоположението и данните на машината, които са от съществено значение.

Позволете проактивна поддръжка от вашия дилър. Уверете се, че сте дали своето съгласие.

Проверката за свързаност е извършена!

5000M  MY 2014 

Възползвайте се от високоскоростен обмен на данни. Инсталирайте най-новия JDLink™ Terminal MTG 4G.

Вашият текущ JDLink™ абонамент открива местоположението и данните на машината, които са от съществено значение.

Позволете проактивна поддръжка от вашия дилър. Уверете се, че сте дали своето съгласие.

Проверката за свързаност е извършена!

5000R  MY 2015 

Възползвайте се от високоскоростен обмен на данни. Инсталирайте най-новия JDLink™ Terminal MTG 4G.

Вашият текущ JDLink™ абонамент открива местоположението и данните на машината, които са от съществено значение.

Позволете проактивна поддръжка от вашия дилър. Уверете се, че сте дали своето съгласие.

Проверката за свързаност е извършена!

6000MC  MY 2012 

Възползвайте се от високоскоростен обмен на данни. Инсталирайте най-новия JDLink™ Terminal MTG 4G.

Вашият текущ JDLink™ абонамент открива местоположението и данните на машината, които са от съществено значение.

Позволете проактивна поддръжка от вашия дилър. Уверете се, че сте дали своето съгласие.

Проверката за свързаност е извършена!

6000MC  MY 2014 

С вашият JDLink™ Terminal MTG 3G или JDLink™ Terminal MTG 4G се възползвате от високоскоростен обмен на данни.

Вашият текущ JDLink™ абонамент открива местоположението и данните на машината, които са от съществено значение.

Позволете проактивна поддръжка от вашия дилър. Уверете се, че сте дали своето съгласие.

Проверката за свързаност е извършена!

6000RC  MY 2012 

Възползвайте се от високоскоростен обмен на данни. Инсталирайте най-новия JDLink™ Terminal MTG 4G.

Вашият текущ JDLink™ абонамент открива местоположението и данните на машината, които са от съществено значение.

Позволете проактивна поддръжка от вашия дилър. Уверете се, че сте дали своето съгласие.

Проверката за свързаност е извършена!

6000RC  MY 2014 

С вашият JDLink™ Terminal MTG 3G или JDLink™ Terminal MTG 4G се възползвате от високоскоростен обмен на данни.

Вашият текущ JDLink™ абонамент открива местоположението и данните на машината, които са от съществено значение.

Позволете проактивна поддръжка от вашия дилър. Уверете се, че сте дали своето съгласие.

Проверката за свързаност е извършена!

6000M  MY 2012 

С вашият JDLink™ Terminal MTG 3G или JDLink™ Terminal MTG 4G се възползвате от високоскоростен обмен на данни.

Вашият текущ JDLink™ абонамент открива местоположението и данните на машината, които са от съществено значение.

Позволете проактивна поддръжка от вашия дилър. Уверете се, че сте дали своето съгласие.

Проверката за свързаност е извършена!

6000M  MY 2014 

С вашият JDLink™ Terminal MTG 3G или JDLink™ Terminal MTG 4G се възползвате от високоскоростен обмен на данни.

Забравете за USB-тата. Вземете безплатен абонамент за JDLink™ CONNECT за 2 години.

Позволете проактивна поддръжка от вашия дилър. Уверете се, че сте дали своето съгласие.

Проверката за свързаност е извършена!

6000R  MY 2012 

Възползвайте се от високоскоростен обмен на данни. Инсталирайте най-новия JDLink™ Terminal MTG 4G.

Забравете за USB-тата. Вземете безплатен абонамент за JDLink™ CONNECT за 2 години.

Позволете проактивна поддръжка от вашия дилър. Уверете се, че сте дали своето съгласие.

Проверката за свързаност е извършена!

6000R  MY 2014 

С вашият JDLink™ Terminal MTG 3G или JDLink™ Terminal MTG 4G се възползвате от високоскоростен обмен на данни.

Забравете за USB-тата. Вземете безплатен абонамент за JDLink™ CONNECT за 2 години.

Позволете проактивна поддръжка от вашия дилър. Уверете се, че сте дали своето съгласие.

Проверката за свързаност е извършена!

7000R  MY 2011 

Възползвайте се от високоскоростен обмен на данни. Инсталирайте най-новия JDLink™ Terminal MTG 4G.

Забравете за USB-тата. Вземете безплатен абонамент за JDLink™ CONNECT за 2 години.

Позволете проактивна поддръжка от вашия дилър. Уверете се, че сте дали своето съгласие.

Проверката за свързаност е извършена!

7000R  MY 2015 

С вашият JDLink™ Terminal MTG 3G или JDLink™ Terminal MTG 4G се възползвате от високоскоростен обмен на данни.

Забравете за USB-тата. Вземете безплатен абонамент за JDLink™ CONNECT за 2 години.

Позволете проактивна поддръжка от вашия дилър. Уверете се, че сте дали своето съгласие.

Проверката за свързаност е извършена!

8000R  MY 2011 

Възползвайте се от високоскоростен обмен на данни. Инсталирайте най-новия JDLink™ Terminal MTG 4G.

Забравете за USB-тата. Вземете безплатен абонамент за JDLink™ CONNECT за 2 години.

Позволете проактивна поддръжка от вашия дилър. Уверете се, че сте дали своето съгласие.

Проверката за свързаност е извършена!

8000R  MY 2014 

С вашият JDLink™ Terminal MTG 3G или JDLink™ Terminal MTG 4G се възползвате от високоскоростен обмен на данни.

Забравете за USB-тата. Вземете безплатен абонамент за JDLink™ CONNECT за 2 години.

Позволете проактивна поддръжка от вашия дилър. Уверете се, че сте дали своето съгласие.

Проверката за свързаност е извършена!

9000R  MY 2011 

Възползвайте се от високоскоростен обмен на данни. Инсталирайте най-новия JDLink™ Terminal MTG 4G.

Забравете за USB-тата. Вземете безплатен абонамент за JDLink™ CONNECT за 2 години.

Позволете проактивна поддръжка от вашия дилър. Уверете се, че сте дали своето съгласие.

Проверката за свързаност е извършена!

9000R  MY 2013 

С вашият JDLink™ Terminal MTG 3G или JDLink™ Terminal MTG 4G се възползвате от високоскоростен обмен на данни.

Забравете за USB-тата. Вземете безплатен абонамент за JDLink™ CONNECT за 2 години.

Позволете проактивна поддръжка от вашия дилър. Уверете се, че сте дали своето съгласие.

Проверката за свързаност е извършена!

Серия W  MY 2012 

Възползвайте се от високоскоростен обмен на данни. Инсталирайте най-новия JDLink™ Terminal MTG 4G.

Забравете за USB-тата. Вземете безплатен абонамент за JDLink™ CONNECT за 2 години.

Позволете проактивна поддръжка от вашия дилър. Уверете се, че сте дали своето съгласие.

Проверката за свързаност е извършена!

Серия W  MY 2014 

С вашият JDLink™ Terminal MTG 3G или JDLink™ Terminal MTG 4G се възползвате от високоскоростен обмен на данни.

Забравете за USB-тата. Вземете безплатен абонамент за JDLink™ CONNECT за 2 години.

Позволете проактивна поддръжка от вашия дилър. Уверете се, че сте дали своето съгласие.

Проверката за свързаност е извършена!

Серия T  MY 2012 

Възползвайте се от високоскоростен обмен на данни. Инсталирайте най-новия JDLink™ Terminal MTG 4G.

Забравете за USB-тата. Вземете безплатен абонамент за JDLink™ CONNECT за 2 години.

Позволете проактивна поддръжка от вашия дилър. Уверете се, че сте дали своето съгласие.

Проверката за свързаност е извършена!

Серия T  MY 2014 

С вашият JDLink™ Terminal MTG 3G или JDLink™ Terminal MTG 4G се възползвате от високоскоростен обмен на данни.

Забравете за USB-тата. Вземете безплатен абонамент за JDLink™ CONNECT за 2 години.

Позволете проактивна поддръжка от вашия дилър. Уверете се, че сте дали своето съгласие.

Проверката за свързаност е извършена!

Серия S  MY 2012 

Възползвайте се от високоскоростен обмен на данни. Инсталирайте най-новия JDLink™ Terminal MTG 4G.

Забравете за USB-тата. Вземете безплатен абонамент за JDLink™ CONNECT за 2 години.

Позволете проактивна поддръжка от вашия дилър. Уверете се, че сте дали своето съгласие.

Проверката за свързаност е извършена!

Серия S  MY 2014 

С вашият JDLink™ Terminal MTG 3G или JDLink™ Terminal MTG 4G се възползвате от високоскоростен обмен на данни.

Забравете за USB-тата. Вземете безплатен абонамент за JDLink™ CONNECT за 2 години.

Позволете проактивна поддръжка от вашия дилър. Уверете се, че сте дали своето съгласие.

Проверката за свързаност е извършена!

Серия 7050  MY 2009 

Възползвайте се от високоскоростен обмен на данни. Инсталирайте най-новия JDLink™ Terminal MTG 4G.

Вашият текущ JDLink™ абонамент открива местоположението и данните на машината, които са от съществено значение.

Позволете проактивна поддръжка от вашия дилър. Уверете се, че сте дали своето съгласие.

Проверката за свързаност е извършена!

Серия 7080  MY 2012 

Възползвайте се от високоскоростен обмен на данни. Инсталирайте най-новия JDLink™ Terminal MTG 4G.

Забравете за USB-тата. Вземете безплатен абонамент за JDLink™ CONNECT за 2 години.

Позволете проактивна поддръжка от вашия дилър. Уверете се, че сте дали своето съгласие.

Проверката за свързаност е извършена!

Серия 8000  MY 2014 

Възползвайте се от високоскоростен обмен на данни. Инсталирайте най-новия JDLink™ Terminal MTG 4G.

Забравете за USB-тата. Вземете безплатен абонамент за JDLink™ CONNECT за 2 години.

Позволете проактивна поддръжка от вашия дилър. Уверете се, че сте дали своето съгласие.

Проверката за свързаност е извършена!

Серия 9000  MY 2019 

С вашият JDLink™ Terminal MTG 3G или JDLink™ Terminal MTG 4G се възползвате от високоскоростен обмен на данни.

Забравете за USB-тата. Вземете безплатен абонамент за JDLink™ CONNECT за 2 години.

Позволете проактивна поддръжка от вашия дилър. Уверете се, че сте дали своето съгласие.

Проверката за свързаност е извършена!

R4040i  MY 2014 

Възползвайте се от високоскоростен обмен на данни. Инсталирайте най-новия JDLink™ Terminal MTG 4G.

Забравете за USB-тата. Вземете безплатен абонамент за JDLink™ CONNECT за 2 години.

Позволете проактивна поддръжка от вашия дилър. Уверете се, че сте дали своето съгласие.

Проверката за свързаност е извършена!

R4050i  MY 2017 

С вашият JDLink™ Terminal MTG 3G или JDLink™ Terminal MTG 4G се възползвате от високоскоростен обмен на данни.

Забравете за USB-тата. Вземете безплатен абонамент за JDLink™ CONNECT за 2 години.

Позволете проактивна поддръжка от вашия дилър. Уверете се, че сте дали своето съгласие.

Следваща стъпка: Говорете с вашия дилър, за да ви обясни изключителните предимства на проактивните услуги.

Намерете дилър
Дистанционен мониторинг на машината

Дистанционен мониторинг на машината

John Deere Connected Support™ е готов да помогне на вас и вашия дилър като наблюдава състоянието на машината и проактивно решава проблеми, за да продължавате да работите.

Безжичен трансфер на данни

Безжичен трансфер на данни

Лесно прехвърляйте събраните данни от машината и документираната информация от дисплея в оперативния център (Operations Center), чрез безжичен трансфер на данни, за да работите само от едно място с набор от безгрешни данни*.

* Изисква телематичен модул с JDLink™ CONNECT абонамент.

Мониторинг на производителността на машината

Мониторинг на производителността на машината

Разглеждайте и сравнявайте данни за производителността на вашите John Deere машини. Данните в реално време показват производителността и позволяват оптимизация на машината.

Свържете се сега!

Обадете се на вашия дилър днес

Намерете дилър