1 results

Балопреси за малки квадратни бали

Балопреси за малки квадратни бали

S160

Малка квадратна балопреса
 • Размери на балата 37 x 47 cm
 • Ширина на подбирача 160 cm
 • Отвор на подаващата камера 1850 cm²
 • Овързваща система със сезал или тел

S180

Малка квадратна балопреса
 • Размери на балата 37 x 47 cm
 • Ширина на подбирача 180 cm
 • Отвор на подаващата камера 1850 cm²
 • Овързваща система със сезал или тел

S200

Малка квадратна балопреса
 • Размери на балата 37 x 47 cm
 • Ширина на подбирача 200 cm
 • Отвор на подаващата камера 1850 cm²
 • Овързваща система със сезал или тел

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.