Финансов лизинг

Финансов лизинг

Налично, бързо стартиране

Това е атрактивна опция за лизинг. Финансовият лизинг започва с първичен лизингов период, обикновено 2-5 години, който покрива пълната цена на оборудването. В края на този период можете да придобиете оборудването с изплащане на последната вноска или да поискате оборудването да бъде продадено на трето лице – можете да задържите приходите от продажбата за Вас. Или можете да изберете вторичен лизингов период и да продължите да използвате оборудването в замяна на предварително договорена годишна такса. Започнете бързо да използвате Вашата нова машина, с малък депозит и удобни за бюджета Ви вноски. Опция за финансиране на ДДС също е възможна.

Финансовият лизинг изисква нисък първоначален разход и включва фиксирани и сезонни вноски, без да поставя ограничения към употребата.

Финансов лизинг

Основните предимства на финансов лизинг

  • Лесен старт – по-нисък първоначален разход
  • Данъчни ползи – Вашите лизингови вноски са фирмени разходи; можете да ги приспаднете от облагаемата печалба
  • Лесно изготвяне на бюджета – гъвкав погасителен план
  • Контрол – Имате право на 100% от сумата по продажбата

Намерете Вашето решение за финансиране

Покупка с отсрочено плащане

Покупка с отсрочено плащане

Покупката с отсрочено плащане е лесна опция за финансиране, която Ви позволява да притежавате машината, за която правите плащания.

Финансов калкулатор на John Deere

Финансов калкулатор на John Deere

Изчислете бързо и лесно индивидуалните плащания на Вашето оборудване от John Deere