Покупка с отсрочено плащане

Покупка с отсрочено плащане

Лесно е да станете собственик

Да станете собственик е по-лесно отколкото си мислите. Плащате в началото депозит плюс цялата стойност на ДДС Това, което остава да се плати, плюс лихвите и таксите, просто се разделя на удобни вноски – обикновено за период от 1-5 години. След като платите последната вноска, машината става Ваша собственост. И понеже притежавате машината, опцията за покупка с отсрочено плащане Ви позволява да начислявате амортизация. Използвайте провилегиите на собствеността със структура на плащане, която отговаря на нуждите Ви в момента.

Не би мого да бъде по-очевидно от това: фиксирани вноски по погасителен план, без изненади и машината ще стане Ваша собственост в края на договорния период.

Покупка с отсрочено плащане

Основните предимства на покупка с отсрочено плащане

  • Ясно – фиксирани вноски, фиксирана лихва за целия живот на договора
  • Гъвкаво – изберете сезонна структура на плащане ако естеството на Вашия бизнес го изисква
  • Предимства от собствеността – можете да начислявате амортизация
  • Свобода – покупката с отсрочено плащане не поставя ограничения към употребата

Намерете Вашето решение за финансиране

Финансов лизинг

Финансов лизинг

Ако не желаете да притежавате, но въпреки това искате да ползвате много от предимствата на опцията за покупка с отсрочено плащане, финансовият лизнг е подходящ за Вас.

Финансов калкулатор на John Deere

Финансов калкулатор на John Deere

Изчислете бързо и лесно индивидуалните плащания на Вашето оборудване от John Deere