Контрол на секциите на прикачен инвентарТехнология за прецизно земеделие

  • По-ниски разходи за суровини и намалено въздействие върху околната среда
  • Управление на до 255 отделни секции
  • Автоматично включване/изключване на секции, за да се избегне припокриване при работа в полето и при завои в синор
  • Постигане на равномерна гъстота на посевите и условия за равномерен растеж, особено в синори
ШАБЛОН ЗА АЛТЕРНАТИВЕН ТЕКСТ

Край на припокриването, край на пилеенето

Системата за управление на секциите на John Deere автоматично включва и изключва отделни секции на прикачното приспособление на предварително определени места в нивата. Системата е съвместима само със сертифицирани от AEF ISOBUS прикачни приспособления с функцията Task Controller Section Control (TC-SC). Дисплеите от 4-о и 5-о поколение поддържат управление на до 255 отделни секции на прикачното приспособление. Те могат да управляват 2 сертифицирани по AEF ISOBUS контролери, като например преден бункер и сеялка. Управлението на секциите и променливата норма се извършват поотделно за всяка от различните операции, напр. сеялка с приложени 3 продукта.

Повишена ефективност

Повишена ефективност

Като намалява припокриванията и пропуските в обработваната площ, системата за контрол на секциите на John Deere за прикачни приспособления позволява да се прилагат точните количества торове, семена и препарати за растителна защита там, където са необходими. В резултат на това, намалявате разходите за суровини и повишавате ефективността, като същевременно ограничавате увреждането на реколтата и въздействието върху околната среда. Предотвратявайки предозирането и презасаждането, системата за контрол на секциите на John Deere за прикачни приспособления осигурява и възможно най-добрите условия за отглеждане на вашите култури.

Прецизно земеделие

Технология за прецизно земеделие

Открийте как различните технологии за прецизно земеделие на John Deere могат да ви помогнат в широк спектър от вашите земеделски дейности.