HarvestLab 3000Технология за прецизно земеделие

  • Спектроскопия близо до инфрачервената област (NIR) за анализиране на различни съставки в прибраните култури (зърно), силаж или течен тор
  • Позволява автоматично регулиране на дължината на рязане въз основа на съдържанието на сухо вещество (при прибиране на реколтата)
  • Анализ на съставките не само по време на пълнене, но и по време на обработка (течен тор)
  • Употреба като лабораторен модул в съоръжението за складиране или в офиса, позволяваща прецизно дозиране на фуража и гарантираща здравето на животните.

Един сензор, четири приложения

Използвайте HarvestLab™ 3000 със силажокомбайн, комбайн, цистерна за течен тор или като мобилна лаборатория.

 

Силажокомбайн

Силажокомбайн

HarvestLab™ 3000 едновременно измерва сухото вещество и различните съставки на събраните култури, за да ви помогне да подобрите управлението на хранителните вещества в полето, като резултатите са далеч по-добри от тези, които получавате от една проба, изпратена в лаборатория. Монтирана на силажокомбайн, системата HarvestLab™ 3000 позволява автоматично регулиране на дължината на рязане в зависимост от съдържанието на сухо вещество, за да гарантира оптимално уплътняване и консервиране на силажа.

Комбайн за жънене

Комбайн за жънене

HarvestLab™ 3000 записва и картографира влагата, протеина, нишестето и маслеността за всяка секунда от жътвата, като резултатите са налични на дисплея на вашия комбайн и в John Deere Operations Center™. Това ви позволява да съхранявате, управлявате и пускате на пазара партидите по-ефективно и ви дава представа за това кои области на полето успешно са преобразували хранителните вещества в добив и протеин/масленост, така че да можете по-добре да сравнявате сортове и да планирате торенето за следващия сезон.

Цистерна за течен тор

Цистерна за течен тор

Монтирането на HarvestLab™ 3000 на цистерна за течен тор ви позволява да внасяте по-прецизно азот, фосфор и калий в kg/ha, да пестите от минерални торове и да постигате по-добър и по-равномерен растеж и качество на културите.

С функцията за измерване на оборски тор на John Deere имате уникалното предимство да можете да приложите прецизно N,P,K. Можете да зададете цел за хранителни вещества, пределна норма в kg/ha и дори да използвате специфични за конкретното място карти с предписания.

Стационарна лаборатория

Стационарна лаборатория

HarvestLab™ 3000 също така се отплаща след сезона на прибиране на фуража или оборски тор: можете да използвате датчика като стационарен модул за измерване на съставките на силажа, за да оптимизирате хранителните дажби.

Прецизно земеделие

Технология за прецизно земеделие

Открийте как различните технологии за прецизно земеделие на John Deere могат да ви помогнат в широк спектър от вашите земеделски дейности.