Сеитба

Анализ и подготовка

Използването на данни за картиране на добива от John Deere Operations Center™ в комбинация с други данни, ако има такива (проби за хранителни вещества в почвата, сателитна биомаса и др.), улеснява създаването на карти с предписания. Можете да направите това сами или да работите с вашия агроном или специалист по прецизно земеделие при вашия местен дилър.

john-deere-precision-ag-specialist-with-customer

Изпълнение в полето

След като картите за посев са готови, можете да създадете работен план за отделните полета с навигационни линии за вашата машина за сеитба или сеялка и да го изпратите към трактора. Благодарение на съвместимостта с ISOBUS, настройките на сеялката ще се появят на дисплея на трактора веднага след като тя бъде прикачена. Когато тракторът влезе в полето, задачата ще се появи автоматично на дисплея. Единственото, което водачът трябва да направи, е да потвърди задачата и той може да започне веднага.

Качеството е всичко. А то е следствие от правилната работа.

cattle-farmer
James Dyer
Farm Owner

Истории на клиентите

Сега е времето за сеене с променлива норма!

Сега е времето за сеитба с променлива норма!

Сеитбата с променлива норма не само увеличава добивите, но и намалява разходите. Освен това, тя е и адекватно решение спрямо засушаването, причинено от изменението на климата. Няколко френски земеделци и подизпълнители разказват за своя опит с тези предизвикателства.

Всяко семе е ценно

Всяко семе е ценно

Заедно със Saaten-Union, John Deere търси нови начини за оптимизиране на сеитбата. За да се направи това, трябва да са налице технически познания и земеделски знания.