Machine SyncТехнология за прецизно земеделие

  • Безжично свързване на множество машини – трактори, комбайни и SPFH в тяхна собствена мрежа. Едната машина действа като „Водач“, управлявайки скоростта, посоката и позицията на „Последователите“.
  • Осигурява прецизно и свободно разтоварване при всякакви условия

  • Намалява риска от сблъсъци на машината
  • Увеличава ефективността на жътвата ви благодарение на автоматизираното разтоварване в движение
ШАБЛОН ЗА АЛТЕРНАТИВЕН ТЕКСТ

Комбайн до трактор

Синхронизацията на машини позволява на операторите на комбайните да свързват до 6 машини в тяхна собствена безжична мрежа. Комбайнът действа като Водач, синхронизирайки скоростта на трактора и посоката му на движение за прецизно разтоварване в движение. Водачът на комбайна може да помества трактора назад и напред, за да се осигури равномерно натоварване на ремаркето за зърно. Отделни комбайни в една и съща работна група могат също да споделят своето ниво на напълване на бункера за зърно и състоянието на разтоварващия шнек с тракторите с цел по-добра логистика и координирано разтоварване.

SPFH до трактор

SPFH до трактор

Синхронизация на машините установява U-образна зона около SPFH, което е особено полезно за операциите при прибиране на реколтата с директно товарене, когато тракторът и платформата за слама трябва да бъдат в непосредствена близост до комбайна през цялото време. SPFH може да контролира скоростта на тракторите отдясно, отзад или отляво за разтоварване без разсипване. Възможността за контрол на два трактора едновременно също улеснява по-доброто преминаване от една платформа за слама към следващата и намалява разсипването на реколтата.

Трактор до трактор

Трактор до трактор

Синхронизация на машината е силно решение, когато се използват прикачни машини за прибиране на реколтата за специални култури, например домати или лук. Водещият трактор може да координира движенията на разтоварващия трактор за безопасно разтоварване. Това е от съществено значение при операции, при които разтоварващата платформа трябва да е близо до харвестъра. Синхронизация на машините осигурява постоянно разстояние между тях по време на разтоварването и се избягват евентуални сблъсъци, водещи до материални щети.

Прецизно земеделие

Технология за прецизно земеделие

Открийте как различните технологии за прецизно земеделие на John Deere могат да ви помогнат в широк спектър от вашите земеделски дейности.