Active Fill ControlТехнология за прецизно земеделие

  • Автоматично пълнене на ремарке
  • Безопасно, надеждно жънене без разливане
  • Максимален комфорт на оператора
  • Обща ефективност на жътвата през целия ден
ШАБЛОН ЗА АЛТЕРНАТИВЕН ТЕКСТ

Лесно прибиране на фуража

Представете си колко по-лесно би било, ако разтоварващият шнек на силажокомбайна е с автоматично управление. Като оператор можете да се насладите на спокойствието, докато системата осигурява оптимално запълване без разпиляване на културите. Можете напълно да се концентрирате върху основните задачи за управление и настройване на машината за постигане на оптимална обща производителност.    

Rear-unload

Rear-unload*

Active Fill Control на John Deere (AFC) използва стереокамера, за да контролира автоматично завъртането на улея и позицията на накрайника. Системата може активно да проследява транспортните машини и да насочва материала от най-подходящия ъгъл, за да изпълни желаната стратегия за пълнене. Тя автоматично пълни ремаркетата до максималния им капацитет, като позволява на оператора да се фокусира върху задачи, свързани с производителността, като например оптимизация на машината. Активното управление на пълненето може също така автоматично да управлява позиционирането на улея на разтоварващия шнек при задно разтоварване, например при започване на ново поле.

* изисква приемник StarFire™

Интелигентно пълнене за по-висока производителност

Активното управление на пълненето (AFC) използва технология, базирана на камера, за повишаване на производителността чрез свеждане до минимум на разлива и намаляване на напрежението и умората на оператора.

След като е активирано Active Fill Control (AFC), то открива ръбовете на ремаркето и установява нивото на запълване на ремаркето, за да изпълни стратегия за пълнене, което води до равномерно пълнене.

Благодарение на LED светлините на улея всичко това може да се случи при всякакви условия – от тъмнина до прах, дъжд или сянка.

Прецизно земеделие

Технология за прецизно земеделие

Открийте как различните технологии за прецизно земеделие на John Deere могат да ви помогнат в широк спектър от вашите земеделски дейности.