Жътва

Анализ и подготовка

Ако използвате различна ширина на хедера на вашия комбайн или силажокомбайн спрямо другите си прикачни приспособления, уверете се, че навигационните линии са правилно настроени за вашия комбайн.
При събиране на фураж с измерване на съставките чрез HarvestLab трябва също да анализирате събрания силаж, за да започнете да планирате своите зимни суровини.

Harvester Analysis and prepare

Изпълнение в полето

Сензорите за добив и влажност, както и измерването на съставките с HarvestLab изискват калибриране в началото на жътвата. Също така ще трябва да проверите дали данните за полето се съхраняват автоматично в John Deere Operations Center™. Ако използвате подизпълнител за прибиране на реколтата, можете да му дадете временен достъп до акаунта си в John Deere Operations Center™ или да го помолите да прехвърли данните в края на жътвата.

Прецизното земеделие ни помага при нашите разнообразни типове почва.

Uk-farm-manager
Simon Beddows
Manager, Coppid Farming

Истории на клиентите

HarvestLab™: Най-висококачествен силаж

HarvestLab™: Най-висококачествен силаж

Правилната храна прави животните и фермерите щастливи. Производителят Андреас Фейл знае това твърде добре. Благодарение на HarvestLab™ 3000, той може да анализира жътвата на царевица до нивото на фибрите, при това докато все още е на полето.

Прецизността като мисия

Прецизността като мисия

Клиентите на селскостопанския кооператив Flaskamp се възползват от предимствата на прецизното земеделие вече над 10 години. Дружеството изпълнява прости земеделски задачи по почвообработка, с така също и сложни задачи свързани с прецизно земеделие.