Прецизно земеделие

Precision-agriculture

По-високи добиви
Оптимизирайте подаването на семена, торове, химически препарати и др., за да отговорите на индивидуалните нужди на вашите полета и да увеличите добивите.

По-добър финансов контрол
Използвайте информацията от работата на машините и суровините за по-голяма прозрачност по отношение на разходите и по-добро вземане на решения.

Подобрена устойчивост
Намалете разхода на гориво и прекомерното прилагане на суровини, като торове и препарати, за по-устойчиво земеделие.