Самюъл Р. Алън

Председател на борда на директорите на
Deere & Company

Сам Алън

Самюъл Р. Алън е председател на борда на директорите на Deere & Company, като на тази позиция е от февруари 2010 г. По-рано има допълнителна роля на главния изпълнителен директор, която изпълнява до ноември 2019 г. В по-ранните си роли е бил избиран за президент и главен изпълнителен директор през август 2009 г. и е назначен за президент и главен оперативен директор, както и за член на борда на директорите през юни същата година. 

Преди това Алън е бил президент на подразделението за строителство и горско стопанство за цял свят – роля, която е включвала отговорност за глобалните операции на енергийните системи на John Deere. Той също така е работил в подразделението за селско стопанство за цял свят на Deere, ръководейки работата в Латинска Америка, Китай и Източна Азия и Австралия. Преди това отговаря за звеното за технологиите за интелигентно оборудване на Deere и за модерните технологии и инженерни техники. Също така е ръководил отдела за човешки ресурси, трудови правоотношения и организация на финансовите услуги на компанията. Алън, който се присъединява към Deere през 1975 г., е бил старши служител от 2001 до 2019 г.

Алън е назначен в борда на директорите на корпорация Whirlpool през юни 2010 г. и понастоящем изпълнява длъжността председател-директор. Той става член на борда на директорите на Dow Inc. през август 2019 г.

Deere & Company (NYSE: DE) е световен лидер при предоставяне на съвременни продукти и услуги и е ангажиран с успеха на клиентите, чиято работа е свързана със земята — тези, които са свързани с обработка, жътва, преобразуване, обогатяване и доразвиване на земята с цел посрещане на драматично растящите световни нужди от храна, гориво, подслон и инфраструктура. От 1837 г. John Deere доставя иновативни продукти с превъзходно качество, изградени върху традиция на почтеност. За повече информация посетете John Deere на неговия световен уеб сайт www.JohnDeere.com.