900D

900D

900D

 • Работна ширина: 9,15 и 11,00
 • Система с двойни ножове
 • 936D позволява също създаване на откоси
 • Система за транспортиране по пътища (опция)

900D

900D

Този лентов хедер е предназначен за ниски и средни добиви и разполага с тясна конвейерна лента, разположена под по-малък наклон. Подаването "с класовете напред" осигурява по-добро захранване както на роторни, така и на сламотръсни комбайни, особено в условия на нисък или среден добив.

Отличната способност за прецизно следване на релефа позволява висока скорост на придвижване дори по неравен терен. 900D се предлага с ширини от 9,15 м и 11,00 м.

1 results

930D Draper Platform

Хедер на комбайн
 • Работна ширина: 9,15
 • Система с двойни ножове
 • 936D позволява също и създаване на откоси
 • Система за транспортиране (опция)

936D Draper Platform

Хедер на комбайн
 • Работна ширина: 11,00
 • Система с двойни ножове
 • 936D позволява също и създаване на откоси
 • Система за транспортиране (опция)

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.