735PFХедер на комбайн

  • 10,70 м работна ширина
  • дължина на лентите: 500 мм, брой на лентите 7
  • Дължина на дъното 1000 мм
  • 760 мм шнек
  • 3 сензора за автоматичен контрол на височината
PLACEHOLDER ALT TEXT

Универсален хедер за дребнозърнести култури

При трудни условия, например полегнали култури, грах или тревни семена хедерът 700PF с активно подаване на материал в подаващия шнек предотвратява натрупването на материал на предната част на хедера.
Разстоянието от 1000 мм между ножовата греда и подаващия шнек допълнително намалява загубите на рапично семе, тъй като мотовилото може да се постави по-високо за минимизиране на загубите от натрошаване на зърното.
Преоброрудването за друга култура е лесно и удобно – просто монтирайте страничните ножове, повдигнете шнека и сте готови за жътва.