Активно подаване в наклонената камера за постоянен поток на материала

Постоянен поток на материал благодарение на активното подаване

Хедер на комбайн 700PF с активно подаване

Конвейерните ленти осигуряват активно подаване на културата към подаващия шнек и създава постоянен поток на материала така, че комбайнът да може да работи с максималния си капацитет. 

активното подаване предотвратява натрупването на материал

Идеален при тежки условия

При тежки условия, например при полегнали култури, грах или тревно семе предотвратява също и натрупването на материал в предната част на хедера. Разстоянието от 1000 мм между ножовата греда и подаващия шнек допълнително намалява загубите на рапично семе, тъй като мотовилото може да се постави по-високо за минимизиране на загубите от начупено зърно.

Голям 760 мм шнек за оптимизиран поток на материала в приемната камера

Оптимизиран поток на материала

Конвейерните ленти са интегрирани в рамата, което позволява културата да се подава под оста на шнека, където лесно се захваща от спиралата на шнека и се придвижва към наклонената камера. Големият 760 мм шнек помага също и за подаване до 20% повече материал в наклонената камера и работи по-добре за по-нисък материал, като например пивоварен ечемик. 
За семена от рапица височината на шнека може да се увеличи с ръчна хидравлична помпа, за да се създаде повече пространство за културата. Равномерният поток на материал намалява също усилието върху предавателните механизми поради натрупване, което допринася за по-малко износване и по-голяма надеждност.

Лесно и бързо преоборудване за друга култура

3 минути за смяна на културата

Просто монтирайте страничните ножове, повдигнете шнека и сте готови за жътва. Лесно и удобно - без да са необходими инструменти. Без електрически и хидравлични механизми и без тежък двигател, монтиран отгоре, вибрациите са по-малки, което намалява загубите от натрошаване на зърното. 

Самообтягащите се конвейерни секции се повдигат за по-лесен достъп. Капаците от неръждаема стомана са уплътнени за предотвратяване на проникване на почва и камъни под конвейерната лента. Когато се налага преминаване от рапично семе към дребнозърнести култури или в края на сезона, натрупаният прах може да се почисти, като се използват “чекмеджетата” на конвейерните секции. 

Активното подаване на материал в подаващия шнек предотвратява натрупването на материал на предната част на хедера при трудни условия, като например полегнали култури, грах и тревно семе.

Изберете модела хедер, който най-добре отговаря на вашите условия на жътва, за да получите повече информация.

МОДЕЛРаботна ширина, мДължина на дъното, mmБрой лентиШнек Ø, mm 618PF

5,50

1000

4

660

6,10

1000

4

660

6,70

1000

5

760

7,60

1000

5

760

9,15

1000

6

760

10,70

1000

7

760

12,20

1000

8

760