Следващият сезон е точно сега: Expert Check
Expert Check: Защо го искате

Expert Check: Защо го искате

Това не е обикновена програма за поддръжка. Това е начинът да имате готовност тогава, когато е заложено всичко. Тя използва по-добри инструменти. Тя разчита на по-добра информация. И винаги се отплаща.

Нашите експерти: Знаят повече, виждат повече.

Нашите експерти извършват обстойна техническа диагностика, като използват фабрично актуализирани списъци за преглед и полеви данни от предходния сезон, които са достъпни изключително за дилърите на John Deere. Датчиците, електронните компоненти и софтуерът се оценяват с помощта на системата Service ADVISOR на John Deere, която е ексклузивна за дилърите на John Deere. Нашите експертни съвети за най-новото допълнително оборудване и приставки ще ви помогнат да извлечете максимума от вашата машина. Крайният резултат е отчет за вашата машина с подробна информация за нейното състояние и нужди.