Изберете сигурността с PowerGard

Обхванати компоненти

Самоходни фуражокомбайни

ОБХВАНАТИ КОМПОНЕНТИ НА САМОХОДНИ ФУРАЖОКОМБАЙНИ*POWERGARD PROTECTIONPOWERGARD PROTECTION PLUS

Двигател

Базов двигател

Спомагателно оборудване за двигатели

Смукателна & изпускателна система
Електрически части на двигател
Охлаждаща система на двигателя
Система за подаване на гориво

 

Електрическо

Електрически системи

 

Силов агрегат

Трансмисия, Диференциал & крайни задвижвания
ВОМ на двигател
Трансмисия за дължина на рязане
Хидростатичен генератор-двигател
Компоненти и работни клапани на главния съединител
Хидростатични маслени резервоари, Охладители

Кормилен механизъм, спирачки

Компоненти на мокри спирачки
Клапан на спирачки и свързани части
Паркинг спирачка, вторични/спомагателни спирачки (механични)
Кормилно управление
Цилиндри на кормилното управление
Автоматично управление (Система за самонасочване в редовете)

 

Хидравлика

Хидравлична система

 

Рама, греди,
други

Рама
Преден мост
Заден мост
Система за централизирано смазване
A/C компоненти (Изсушител, изпарител, кондензатор, компресор)

Станция на оператора

Дисплеи, Приемници, Насочване
Средства за управление на оператора
Кабина
Парапети, стълби и стъпала

 

Подаващи ролки, Режещ барабан,
Зърнен процесор

Подаващи ролки
Режещ барабан
Зърнен процесор

 

Пренасяне на материал

Вентилатор
Разтоварващ шнек
Улей