1 results

Variable Chamber

Variable Chamber

V451G

Балопреси с променлива камера
 • Висок капацитет, висока производителност, подаваща система с широчина 2,2 m
 • Високопроизводителен ротор: Концентричен шнек с диаметър 480mm
 • Регулируем диаметър на балата в балираща камера с ширина 1,21 м за максимално тегло на балата
 • Автоматизирана система за деблокиране с пълноразмерен хидравличен падащ под (R модели)

V451M

Балопреси с променлива камера
 • Висок капацитет, висока производителност, подаваща система с широчина 2,2 m
 • Високопроизводителен ротор: Концентричен шнек с диаметър 480mm
 • Регулируем диаметър на балата в балираща камера с ширина 1,21 м за максимално тегло на балата
 • Автоматизирана система за деблокиране с пълноразмерен хидравличен падащ под (R модели)

V451R

Балопреси с променлива камера
 • Висок капацитет, висока производителност, подаваща система с широчина 2,2 m
 • Високопроизводителен ротор: Концентричен шнек с диаметър 480mm
 • Регулируем диаметър на балата в балираща камера с ширина 1,21 м за максимално тегло на балата
 • Автоматизирана система за деблокиране с широк хидравличен падащ под (R модели)

V461M

Балопреси с променлива камера
 • Висок капацитет, висока производителност, подаваща система с широчина 2,2 m
 • Високопроизводителен ротор: Концентричен шнек с диаметър 480mm
 • Регулируем диаметър на балата в балираща камера с ширина 1,21 м за максимално тегло на балата
 • Автоматизирана система за деблокиране с широк хидравличен падащ под (R модели)

V461R

Балопреси с променлива камера
 • Висок капацитет, висока производителност, подаваща система с широчина 2,2 m
 • Високопроизводителен ротор: Концентричен шнек с диаметър 480mm
 • Регулируем диаметър на балата в балираща камера с ширина 1,21 м за максимално тегло на балата
 • Автоматизирана система за деблокиране с широк хидравличен падащ под (R модели)

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.