S180Малка квадратна балопреса

  • Размери на балата 37 x 47 cm
  • Ширина на подбирача 180 cm
  • Отвор на подаващата камера 1850 cm²
  • 2 единични връзвача

Трайна плътност

Помислете за идеалната бала: тя лесно се манипулира, подрежда и транспортира и запазва своята енергия, докато стигне до животното. Балопресите John Deere за малки квадратни бали произвеждат точно такъв продукт през целия сезон.