S180Балопреса за малки квадратни бали

  • Размери на балата 37 x 47 cm
  • Ширина на подбирача 180 cm
  • Отвор на подаващата камера 1850 cm²
  • Овързваща система със сезал или тел

Трайна плътност

Помислете за идеалната бала: тя лесно се манипулира, подрежда и транспортира и запазва своята енергия, докато стигне до момента за дажба на животните. Балопресите John Deere за малки квадратни бали произвеждат точно такъв продукт през целия сезон.