1 results

Малък площа

Малък площа

S160

Малка квадратна балопреса
  • Размери на балата 37 x 47 cm
  • Ширина на подбирача 160 cm
  • Отвор на подаващата камера 1850 cm²
  • 2 единични връзвача

S180

Малка квадратна балопреса
  • Размери на балата 37 x 47 cm
  • Ширина на подбирача 180 cm
  • Отвор на подаващата камера 1850 cm²
  • 2 единични връзвача

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.