L1534Големи квадратни балопреси

  • Размери на балата: 90 x 120 cm
  • Ширина на подбирача: 2,30 m
  • Предлага се без или с 23 ножа (MaxiCut HC 23)
  • 6 системи за двойно овързване
печат
PLACEHOLDER ALT TEXT

Под стилния външен вид на новата голяма квадратна балопреса L1500 се крие всичко, от което се нуждаете за производството на плътни и висококачествени правоъгълни бали.

Сърцето на машината е комбинация от голяма балираща камера и високопроизводителен плунжер, които произвеждат бали с постоянна плътност от всяка култура. Това, заедно с балиращата камера, системата за двойно връзване и високоефективната система за обдухване, гарантира производството на идеално оформени бали.