L1524Големи квадратни балопреси

  • Предлагат се без или с 23 ножа
  • 6 системи за двойно овързване
  • Система за почистване с двойна продухваща турбина
  • Предлага се с единична ос или управляема тандемна ос

Под стилния външен вид на новата голяма квадратна балопреса L1500 се крие всичко, от което се нуждаете за производството на плътни и висококачествени правоъгълни бали.

Сърцето на машината е комбинация от голяма балираща камера и високопроизводителен плунжер, които произвеждат бали с постоянна плътност от всяка култура. Това, заедно с балиращата камера, системата за двойно връзване и високоефективната система за обдухване, гарантира производството на идеално оформени бали.