1424Балопреси за големи правоъгълни бали

  • Размери на балата 120 x 70 cm
  • 6 овързващи механизма
  • Високопроизводителен ротор
  • 23 ножа с една хидравлична защита на ножовете при 1424C
PLACEHOLDER ALT TEXT

Твърди като скала, свръхплътни и добре оформени бали

Какъвто и вид откоси да балирате, резултатите са неизменни – винаги еднородни слоеве за твърди като скала и кубични бали.
Това означава по-удобна работа с балите, по-лесно подреждане и транспортиране, като бонусът е бала с идеален търговски вид за хранене на животните или за продажба.