1 results

Големи квадратни балопреси

Големи квадратни балопреси

1424

Големи квадратни балопреси
 • Размери на балата 120 x 70 cm
 • 6 възловръзвателя
 • Високопроизводителен ротор
 • 23 ножа с една хидравлична защита на ножовете при 1424C

L1524

Големи квадратни балопреси
 • Предлагат се без или с 23 ножа
 • 6 системи за двойно овързване
 • Система за почистване с двойна продухваща турбина
 • Предлага се с единична ос или управляема тандемна ос

L1533

Големи квадратни балопреси
 • Предлагат се без или с 15 ножа
 • 4 системи за двойно овързване
 • Система за почистване с двойна продухваща турбина
 • Капацитет за 30 ролки сезал

L1534

Големи квадратни балопреси
 • Размери на балата: 90 x 120 cm
 • Ширина на подбирача: 2,30 m
 • Предлага се без или с 23 ножа (MaxiCut HC 23)
 • 6 системи за двойно овързване

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.