Individual SolutionsРешения за аграрен мениджмънт (AMS)

  • Работите с избрания от вас партньор
  • Персонализирате акаунта си в оперативния център с инструментите, които харесвате най-много

Свързване с друг софтуер и приложения

Разширяване на всичкиСвиване на всички

Свързване с друг софтуер и приложения

Налага се да управлявате данни от множество различни източници? Оперативният център на John Deere предлага техническите средства, чрез които друг доставчик на софтуер или услуги да свърже своето софтуерно решение. Позволява ви също да персонализирате своя акаунт в оперативния център с необходимите инструменти и да обменяте данни между системите по удобен и безпроблемен начин.

Например:

  • Преглеждате изображение, обработено от вашия дрон, в полевия анализатор и го сравнявате с други карти на същото поле, които сте съхранили.
  • Получавате предписание от своя земеделски консултант директно в акаунта си и го препращате безжично към съответната машина на полето.
  • Синхронизирате земеделските си данни с вашата локална информационна система за управление на стопанството.

Редица компании вече са създали интерфейси към оперативния център на John Deere. За всичко останало предлагаме нашата отворена среда за разработки на адрес https://developer.deere.com.